Polska na globalnej szachownicy, rozdział V. Obraz kraju i jego idee

Obraz kraju i jego polityczne znaczenie Znaczenia danego państwa jako społeczności politycznej nie określa jedynie wysokość dochodu narodowego, liczba ludności i wielkość sił zbrojnych. Aktywność dyplomacji, myśl polityczna, inicjatywa w sytuacjach kryzysowych i wobec długofalowych wyzwań, dojrzałość elit politycznych – to niebanalne walory, które w dużym stopniu określają rangę danego kraju, dającą mu większe lub mniejsze możliwości realizacji własnych celów […]

Dlaczego warto czytać Adama Michnika? – uwagi na marginesie „Rozmów w Awinionie”

Po ledwie kilkunastu stronach „Rozmów w Awinionie”, książki będącej wywiadem rzeką z Adamem Michnikiem i Bernardem Kouchnerem, wiedziałem już, że jest to pozycja na tyle ważna, że należy jej się szersze omówienie na łamach „Liberté!”. Czy jednak można pisać o książce w sytuacji, gdy recenzenta nie stać na choć odrobinę dystansu do jej głównego bohatera? […]

Błażej Lenkowski: Ukraina, czyli pewnych spraw się nie porzuca

Integracja z Ukrainą i Turcją to papierek lakmusowy – wskazujący, czy Stary Kontynent będzie witalnym i liczącym się graczem w XXI w. To, czy Unia Europejska rozumie swoje interesy i priorytety, będą również wskazywać losy negocjowanej właśnie umowy o utworzeniu Transatlantyckiej Strefy Wolnego Handlu z USA i Kanadą. Skrót tekstu z XV numeru Liberte! Całość do […]

Ryszard M. Machnikowski: Opera mydlana Edwarda Snowdena?

Ujawnienie na początku czerwca 2013 r. przez amerykańskiego zdrajcę / „dmuchającego w gwizdek na alarm” (whistleblower) Edwarda Snowdena za pośrednictwem anglosaskich mediów (z początku były to dzienniki „The Guardian” i „The Washington Post”) istniejącego od 2007 r. amerykańskiego programu inwigilacji Internetu znanego jako PRISM, a później kolejnych tajemnic amerykańskiego wywiadu elektronicznego wywołało lawinę dyskusji i komentarzy.  Skrót […]

Michał Kolanko: Sprawa Snowdena. Koniec Internetu, jaki znamy?

Kim jest Edward Snowden? Trudno by chyba znaleźć redakcję na całym świecie, w której w ciągu ostatnich tygodni nie próbowano by znaleźć odpowiedzi na to pytanie. Snowden w warunkach globalnego zasięgu mediów stał się ikoną, która tylko symbolizuje bardzo skomplikowane treści. Skrót tekstu z XV numeru Liberte! Całość do przeczytania  w cyfrowej wersji kwartalnika Snowden i […]

Marcin Celiński: Klincz kompleksów polskich

Jedni nazwali się „prawdziwymi Polakami” i obwieszeni biało-czerwonymi gadżetami świętują miesięcznice i rocznice, drudzy zaś „nowoczesnymi Polakami” i nawet jak sięgają po orła, to jest to orzeł z czekolady w entourage’u różowych baloników. Skrót tekstu z XV numeru Liberte! Całość do przeczytania  w cyfrowej wersji kwartalnika Duopol polityczny, w jakim znajduje się Polska od 2005 r., opisany […]

Marcin Święcicki: Wspólnej Polityce Rolnej – Dziękujemy

Dlaczego rolnictwo unijne nie miałoby się poddać weryfikacji globalnej? Mielibyśmy żywność tańszą nawet o 40 proc. Budżet unijny zyskałby miliardy euro. Trzeci Świat, Ukraina i inne kraje lepiej od UE wyposażone w potencjał do produkcji rolnej zyskałyby szansę zarabiania na siebie zamiast zabiegania o pomoc. Skrót tekstu z XV numeru Liberte! Całość do przeczytania  w cyfrowej wersji […]

D. Hejwosz–Gromkowska: Obywatelstwo europejskie – między ideą a rzeczywistością

To, co wydaje się istotne w kontekście budowania silnej, otwartej, tolerancyjnej Europy, polega na respektowaniu różnic kulturowych. Ograniczanie się jedynie do wychowania obywatelskiego w duchu narodowym czy europejskim niesie z sobą zagrożenie podziałów, budowania murów, postaw fundamentalistycznych. Skrót tekstu z XV numeru Liberte! Całość do przeczytania  w cyfrowej wersji kwartalnika (…) Obywatelstwo jako złożona i niejednolita […]

Piotr Beniuszys: Europa plus Hayek

Diagnoza dotycząca głównych zagrożeń dla dalszego funkcjonowania UE została już wielokrotnie postawiona i jest raczej przedmiotem zawoalowanego konsensusu niż ostrej debaty. Jak się okazuje, rad co do tego, w jaki sposób stawić tym zagrożeniom czoła, jak je rozbroić, można szukać także w pismach jednego z największych liberałów wszech czasów, Friedricha Augusta von Hayeka. Skrót tekstu […]